Wednesday, June 14, 2006

The Poort van Troijen

The Onstelde-Zee was published in 1654. The book is very rare, and is an account of the First Anglo-Dutch War from the Dutch perspective. The book was published shortly after the end of the war, and has a great deal of animosity towards the English, perhaps understandably. The author, Jodocus Hondius, names a few ships in the book. One of them is the Poort van Troijen. What Hondius wrote was something like this on page 83 of the Onstelde-Zee:

Den Capiteyn op de Poort van Trojen , raakten regens een Engelfman heftigh Slaags, die hy zoo luftigh war in zyn Staertse ribben gaf, zoo dat hy een Schoot onder water hebbende'thag-je, rnoft laten glijen, en zigh over gaf.

De Kapiteyn met zyn Volk van de Poort van Trojen bemerkende dat den Engelsman zoude zinken, haalden degerectste goederen daar uyt, onder andren ook een deel Sek, daar mede zy haar vrolijk maakten , zonder aght te nemen oft zy ook onder water ge aakt waren, onder wyl zy dan dus over haar verkregen Victorie heel Sorgeloos malkander luftigh toe braghten en dronken maakten zo zonk haar Schip (dat mede onder water geschoten was) vast wegh begevende een deel van haar dit ongeluk ziende inde boot, zoo dat daar af maar 9 mannen ontquamen , eenige andre met de tweede boot wilende vlughten , geraakten onder de Nok van de Focke-Ree, die haar (alzoo 't Schip Schielijk oversloegh te zink n ) onder water mede sleepten.

This is based on an OCR of the document. It was corrected, but still may have variances from the archaic spellings in the document. I tried to change all the places where there was an "f" that was there because of the archaic "s" that looked like an "f" without the horizontal bar. Dr. Ballhausen identified this ship with Jacob Sievertsz Spanheijm, who was killed in the battle. However, we know that his ship was actually the Elias (34 guns), and the Elias survived the battle, only to be captured at the Battle of the Gabbard in June 1653. The only ship at Portland with a similar name was Abraham van Campen's ship, the Arke Troijane (28 guns). Abraham van Campen was killed and his ship was sunk in the battle.

Google SiteSearch

Google
  Web anglo-dutch-wars.blogspot.com

Lotto System

Facebook

James Cary Bender's Facebook profile

Amazon Ad

Amazon Ad

Amazon Context Links