Monday, June 12, 2006

The Noorderkwartier Directors' ships from 1652 until 1653

Reaction to this list is basically "nothing new here", but it is a summary of my current information and analysis about what ships were hired by the Directors in the port cities in the Noorderkwartier during 1652 to 1653. This is the list:
Edam Directors

Ship       Guns Crew Captain         Sources:
Vergulde Meerman 30  110 Jan Fredericksz Houcboot raedt, fleet2
Halve Maan    30* 110* Hendrick Pieterszoon   1DW4 p.324, 
                           aitzema3 p.822

Enkhuizen Directors

Ship      Guns Crew Captain       Sources:
?       28  110 Gijsbert Malcontent raedt, 1DW1
Vergulde Zon  28  105 Jacob Claesz Duijm  fleet2, 1DW1, 1DW4, raedt

Hoorn Directors

Ship   Guns Crew Captain           Sources:
Sampson 30  110 Jacob Pietersz Hoeck (Houck) raedt, fleet2
?    28  105 Pieter Adriaensz van Blocker raedt, 1DW1

Medemblik Directors

Ship      Guns Crew Captain        Sources:
Sint Jeronimus 30  110 Jan Pietersz Deught  raedt, 1DW3, schet4
Koning Radbout ?  ?  Jan Rootjes (Rootiers) schet6, 1DW5 p.185,
                          1DW6 pp.160 & 175

Monnikendam Directors

Ship     Guns Crew Captain       Sources:
Zwarte Beer  32  115 Jacob Claesz Boot  raedt, 1DW3, schet4

Sources:

Sources:

Aitzema3 Lieuwe van Aitzema, Staet in Oorlogh in ende omtrent 
       de Vereenigte Nederlanden, Vol.III, 1655-1671
1DW1   Dr. S.R. Gardiner, Ed., The First Dutch War, Vol.I, 1898
1DW3   Dr. S. R. Gardiner, and C. T. Atkinson, Ed., 
       The First Dutch War, Vol.III, 1906
1DW4   C. T. Atkinson, Ed., The First Dutch War, Vol.IV, 1910
1DW5   C. T. Atkinson, Ed., The First Dutch War, Vol.V, 1912
1DW6   C. T. Atkinson, Ed., The First Dutch War, Vol. VI, 1930
schet4  Johan E. Elias, Schetsen uit de Geschiedenis van 
       ons Zeewezen, Vol.IV, 1927
schet5  Johan E. Elias, Schetsen uit de geschiedenis van 
       ons zeewezen, Vol.V, 1928
fleet2  list of the Dutch fleet 19/20 September 1652 from the Nationaal Archief
raedt  Hendrik de Raedt, Lyste van de schepen van Oorloge onder het 
       beleyt Admirael Marten Harpersz. Tromp, 1652

Google SiteSearch

Google
  Web anglo-dutch-wars.blogspot.com

Lotto System

Facebook

James Cary Bender's Facebook profile

Amazon Ad

Amazon Ad

Amazon Context Links