Monday, December 11, 2006

Ships mentioned on 29 April 1653 in Witte de With's journal

On page 99 of Witte de With's journal, for the date 29 April 1653, he mentions some ships:
                              Weeks of Weeks of
Adm  Ship       Guns Crew Commander        Victuals Water
Vl-Dir Haes       30  120 Bastiaen Centsen       4  16
Z   West Cappelle  28  95 Cornelis Evertsen de Jonge  2.5  6
Z   Eendracht    18  90 Lambert Bartelsz       3  13
Z   Haes       20  90 Jan van Hoesen        3  13
Mi-Dir Gecroonde Liefde 36  142 commandeur Michiel de Ruyter 6  16
                 vlag-kapitein Markus Hartman
Sources:
 1. Carl Stapel, unpublished manuscript "Middelburg dir Gekroonde Liefde", 2006
 2. Carl Stapel, unpublished manuscript "Lijst van schepen van 20 juni 1653", 2006
 3. Witte de With, journals from 1652 to 1658, Archive E8812 from the Riksarkivet, Stockholm

Google SiteSearch

Google
  Web anglo-dutch-wars.blogspot.com

Lotto System

Facebook

James Cary Bender's Facebook profile

Amazon Ad

Amazon Ad

Amazon Context Links